پنجشنبه 23 مرداد 1399   04:59:38
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 19:11:05
متون عموميبيشتر
مرجع رسيدگي به انتقادات، پيشنهادات و شكايات مراجعه كنندگان حضوري

دفتر حراست اداره کل استاندارد استان کرمان آماده دریافت گزارش ها، نظرات،  پیشنهاد ها و شکایات شما  از نحوه عملکرد اداره کل می باشد.

تلفن : 03433211765

 
.