دسترسی سریع

اخبار استان

برگزاری جلسه بررسی استاندارد پسته مطابق مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان

برگزاری جلسه
بررسی استاندارد پسته مطابق مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان
در محل اداره کل استاندارد استان کرمان با حضور اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان  و  ریاست پژوهشکده پسته- معاونت غذا و دارو استان - ریاست انجمن پسته - نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  استان کرمان، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  شهرستان رفسنجان و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان سیرجان - ریاست جهاد کشاورزی   شهرستان رفسنجان - نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شهرستان سیرجان - ریاست جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان - دبیر کار گروه تدوین استاندارد پسته - نمایندگی شرکت پدیده سیرجان - ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی - ریاست اداره استاندارد شهرستان سیرجان - ریاست اداره ارزیابی  کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی