دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

الزام انجام آزمون استاندارد ملی ایران شماره 40-2-1562 در خصوص فرآورده کولر گازی(اسپیلت)

پیرو آگهی اطلاع رسانی اجرای اجباری تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره 40-2-1562 تحت عنوان وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی قسمت 2-40 الزامات ویژه پمپ های گرمایی دستگاههای تهویه مطبوع و رطوبت گیرهای الکتریکی در تاریخ 13 شهریور 1396 در روزنامه افکار به استحضار می رساند انجام آزمون های ایمنی فرآورده کولر گازی در دامنه استاندارد مذکور علاوه بر آزمون های عملکرد و برچسب مصرف انرژی الزامی بوده و در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد کد فرآرده 16159 در صنعت برق و الکترونیک با ویژگی متمایز تهویه مطبوع در این خصوص ثبت گردیده است.