دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

توجه آبلیمو مشمول استاندارد اجباری می باشد. توجه

اصلاحیه - تاریخ روزنامه 1400/2/26
عنوان استاندارد:
آب لیمو ترش- ویژگی ها و روش های آزمون
الزامات قانونی
کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان فرآورده سه ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت الزامات استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آوردند.
واردات فرآورده مشمول مقررات استاندارد اجباری پس از انقضای مهلت مقرر بر حسب ضرورت الویت باید منطبق با استاندارد ملی و ضوابط فنی استانداردها باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور گواهی انطباق بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف یا استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح کشور هدف و یا صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.