دسترسی سریع

مدیریت محترم واحدهای تولیدی

احتراما به اطلاع می رساند که براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور در صورت مشاهده عدم انطباق در نتایج آزمون فرآورده های تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری، عدم انطباق ها بعنوان تخلف محسوب شده و باید در کمیسیون ماده 42 قانون مذکور طرح و با حضور اعضای محترم کمیسیون که نمایندگانی از دستگاه های مختلف و در راس آنها مقام محترم قضایی است، طبق ضوابط قانونی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. لذا توصیه این اداره کل به مدیران عامل محترم  واحد تولیدی و خدماتی این است که باعنایت به وجود مدیران کنترل کیفیت و آزمایشگاه های واحدهای تولیدی سیستم مدیریت کیفیت مناسبی پیاده سازی و با کنترل، نظارت ها و پایش های داخلی از مواد اولیه، فرآیند تولید، حین تولید و محصول نهایی تولید شده و ... از بروز هرگونه عدم انطباق در محصولات تولیدی جلوگیری بعمل آورده و در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق در نتایج آزمون نمونه های نمونه برداری و کنترل شده خود واحد تولیدی، نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند. همچنین در صورت مشاهده عدم انطباق در نمونه های نمونه برداری و آزمون شده توسط اداره کل استاندارد استان  و آزمایشگاه های همکار که از طریق کارتابل آن واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد به آن واحد تولیدی اطلاع رسانی می گردد، در صورتیکه آن واحد تولیدی معترض به نتیجه آزمون بوده با توجه به دستورالعمل مربوطه آن واحد تولیدی صرفا می تواند ظرف مدت 5 روز اعتراض خود در سامانه مذکور ثبت نماید تا مورد بررسی قرار گرفته و درصورت وارد بودن اعتراض، ضمن اصلاح نتایج آزمون از افزایش امتیازات منفی واحد جلوگیری و روند صعودی نداشته باشد. و با کنترل و نظارت ها و پایش های داخلی که بعمل می آورند از طرح موضوع در کمیسیون ماده 42 جلوگیری بعمل آورید.