دسترسی سریع

دیدار و نشست معاون مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد با مدیرکل استاندارد استان کرمان

دیدار و نشست معاون مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد با مدیرکل استاندارد استان کرمان / به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان در روز دوشنبه مورخ 1400/9/8 آقای مرشدعباسی معاون مرکز اندازه‌ شناسی و اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد و آقای اوحدی کارشناس مرکز اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها با مدیرکل استاندارد استان کرمان دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه آقای عاقلی گزارشی از برنامه ها و اقدامات اجرا شده در حوزه اندازه شناسی و مسائل و مشکلات اجرایی مربوطه و راهکارهای پیشنهادی را در حوزه اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

سایر تصاویر: