دسترسی سریع

امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ سفر اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان و هیات همراه به شهرستان بم

امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲
سفر اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان و هیات همراه به شهرستان بم
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان، امروز اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان و هیات همراه در سفر به شهرستان بم ابتدا با حضور در اداره استاندارد این شهرستان و نشستی صمیمانه با همکاران ضمن تشکر از زحمات آنها و پس از شنیدن مشکلات و مسایل سر راه ایشان به ارایه راهکارهای بر اساس قوانین و ضوابط مقررات استاندارد پرداخت.
در ادامه بازدید نشست مدیر کل استاندارد با رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم و امضاء تفاهم نامه و پس از آن بازدید از تجهییزات  آزمایشگاهی سلولی و ملکولی -  آزمایشگاه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی که شامل بخش شیمی، شیمی آب و میکروبیولوژی می شود در دستور کار بازدید امروز مدیر کل استاندارد استان کرمان قرار گرفت.
در انتهای سفر یک روزه اسماعیل عاقلی به شهرستان بم بازدید از سردخانه و بسته بندی خرمای مهر، خط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام شد.
مدیر کل استاندارد استان را در این سفر محمد خوش منش، معاون ارزیابی انطباق - مریم کیانفر، معاون استاندارد سازی و آموزش - طاهره زینل آبادی، رییس آموزش و ترویج اداره کل و فربین عوض پور، کارشناس روابط عمومی همراهی کردند.