دسترسی سریع

قابل توجه کلیه واحدهای صنفی و عرضه کنندگان مصنوعات طلای استان کرمان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان:
از آنجائیکه خرید و فروش مصنوعات طلا با کدهای ابطالی غیرقانونی بوده،لذا در صورت مشاهده، واحد صنفی موظف است از توزیع و عرضه مصنوعات طلا با کدهای ابطال شده خودداری نموده و نسبت به جمع آوری و عودت مصنوع به سازنده اقدام نماید. در صورت مشاهده توسط بازرسان اداره استاندارد ، بر طبق مقررات سازمان ملی استاندارد با آنها برخورد می گردد.
صاحبان صنوف می توانند برای اطلاع از وضعیت اعتبار پروانه طلای موجود با استفاه از سامانه پیامکی 10001517  اقدام نمایند. برای این کار حرف g کوچک بعلاوه کد روی مصنوع را به شماره پیامکی 10001517 ارسال نمایند. در ضمن حرف انگلیسی اول کد مصنوع (مثلA707) باید حتماً بصورت حرف بزرگ انگلیسی تایپ گردد. مثال: gA707 اداره کل استاندارد استان کرمان