دسترسی سریع

1398/1/18 یکشنبه

این اداره کل همه روزه از ساعت 7 الی 14:30 آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد (ساعت کار پنج شنبه ها 7 الی 13:30 می باشد)
 
* کلیه مدارک گذاشته شده فقط جهت اطلاع میباشد و نیازی به پرکردن اطلاعات به صورت دستی وجود ندارد.
 
 
خدمات اداره کل استاندارد استان کرمان
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
شرح خدمت (راهنما) زمان سوالات متداول قوانین و
مقرررات
نظرسنجی خدمات فلوچارت و مدارک وب سایت تلفن گویا تلفن همراه پیامک پیشخوان توافقنامه سطح خدمات
+ 10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی (کلیک کنید)
10031455100 1. تدوین استانداردهای ملی
10031455101 2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
+ 13011456000 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد (کلیک کنید)
13011456100 1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
13011456101 2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
13011456102 3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
13011456103 4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
13011456104 5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
13011456105 6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456106 7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی
13011456107 8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
13011456108 9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی
+ 10031457000  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا (کلیک کنید)
10031457100 1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457102 2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457103 3.  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
10031457104 4. نظارت بر ایمنی آسانسور
10031457105 5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها
10031457106 6.  نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
10031457107  7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
10031457108 8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی
10031457109 9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه
10031457110 10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه
10031457111 11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد ندارد
10031457112 12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
+ 13011458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی (کلیک کنید)
13011458100 1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی)
13011458101 2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره)
13011458102 3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی
13011458103 4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) دوماه کاری
13011458104 5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر ندارد ندارد
+ 10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (کلیک کنید)
10031459100 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459101 2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
10031459102 3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع
10031459103 4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
10031459104 5. صدور گواهینامه کالیبراسیون ندارد ندارد
10031459105 6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول
+ 10031940000 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد (کلیک کنید)
10031940000 1 .ترویج و فرهنگ سازی استاندارد ندارد ندارد
+ 18051941000 آموزش استاندارد سازی (کلیک کنید)
18051941100 1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی ندارد ندارد
18051941101 2. آموزش کارشناسان استاندارد ندارد ندارد
18051941102 3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت