دسترسی سریع

ملاقات مردمی مدیر کل استاندارد استان کرمان

احتراما، روزهای دوشنبه از ساعت 12- 8 جهت ملاقات مردمی مدیر کل و شماره تلفن مستقیم 33212403 جهت پاسخ گویی مستقیم مدیر کل اعلام می گردد. همچنین به استحضار میرساند  سرکار خانم فربین عوض پور مسئول روابط عمومی اداره کل با شماره مستقیم 33211761 و آقای ایمان نمازی مسئول دفتر مدیر کل با شمار مستقیم 33212401 جهت پیگیری موضوع و هر گونه همکاری و راهنمایی معرفی و مشخص گردیده اند.