دسترسی سریع

بازدید اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان از خط تولید کارخانه شیز پاستوریزه پگاه کرمان