دسترسی سریع

اطلاعیه ها

1399/2/2 سه‌شنبه
تعیین امکانات آزمایشگاهی که در اجرای بند ۳ معیارهای ارزیابی فرایند انتخاب واحد نمونه در سال ۹۸-۹۹ استثنا شده اند
به پیوست لیست امکانات آزمایشگاهی که در اجرای بند 3 معیارهای ارزیابی فرایند انتخاب واحد نمونه در سال 98-99 استثنا شده اند ارسال می گردد.
تاکید می گردد لیست تجهیزات اعلامی فقط در فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه کاربرد دارد و برای فرایند تاییدصلاحیت آزمایشگاه موضوع مربوط به پیمانکار فرعی باید مطابق روش اجرایی ذیربط و زیر نظر مرکز ملی تاییدصلاحیت انجام شود.
لطفا برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

بيشتر