دسترسی سریع

اخبار

1399/4/1 يكشنبه
تبریک روز اندازه شناسی ۳۰ اردیبهشت
با سلام  و احترام
مترولوژی (دانش اندازه گیری یا اندازه شناسی) یک بخش حیاتی برای زیرساخت دنیای امروز است. به روشهای متنوعی، مستقیم و غیرمستقیم، وارد زندگی ما می شود. نیاز تجارت ملی و بین المللی روز به روز به پیروی از استانداردها و الزامات و به رسمیت شناختن متقابل اندازه گیری ها و آزمون ها بیشتر می شود. موفقیت اقتصادی بیشتر صنایع تولیدی به کیفیت محصولات آنها وابسته است. اندازه گیری یک نقش کلیدی در کیفیت محصولات تولیدی دارد. ناوبری و ارتباطات به استانداردهای درستی برای زمان و فرکانس نیاز دارند. سلامت و بهداشت انسانی به اندازه گیری های درست و قابل اطمینانی که در مراحل تشخیص و درمان انجام می شود، وابسته است. حفاظت از محیط زیست در برابر اثرات مخرب فعالیت های صنعتی را فقط می توان براساس اندازه گیری های درست و قابل اطمینان تضمین کرد. مطالعات آب و هوا در سطح جهان به داده های قابل اطمینان و سازگاری که از روش ها و سیستم های متنوع به دست آمده اند، وابسته است. این قابلیت اطمینان و سازگاری را فقط می توان با کالیبراسیون قابلیت ردیابی به استانداردهای اندازه گیری تضمین کرد.
مترولوژی فعالیتی نیست که تنها در یک مؤسسه خاص یا آزمایشگاه کالیبراسیون انجام شود. برای برآوردن نیاز جامعه به اندازه گیری های درست و قابل اطمینان، در تمام زمینه ها، باید در شرکت ها و مؤسساتی که دستگاه های اندازه گیری را می سازند یا با آنها اندازه گیری انجام می دهند یک عزم و کارمایه قوی نسبت به مترولوژی یا اندازه گیری وجود داشته باشد.
روز جهانی اندازه شناسی جشن سالیانه امضا کنوانسیون متر در ۲۰ مه ۱۸۷۵ توسط نمایندگان هفده کشور است. کنوانسیون چارچوب هم‌کاری جهانی در علم اندازه‌گیری و کاربردهای صنعتی، تجاری و اجتماعی را تعیین کرده‌است. هدف اصلی کنوانسیون متر – یکپارچگی گسترده جهانی – هنوز به همان اندازه که در سال ۱۸۷۵ مهم است باقی مانده‌است..  روز جهانی اندازه شناسی (مترولوژی) به طور مشترک توسط BIPM  دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ,و OIML  سازمان اندازه شناسی قانونی به رسمیت شناخته می شود. این روز بزرگ را به شما و همکاران محترم تان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. و از خداوند متعال موفقیت و کامیابی شما را خواهانم.

نسخه قابل چاپ
بيشتر