دوشنبه 23 فروردین 1400   02:26:33
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 22 فروردین 1400 22:05:45

متون عمومي

1396/2/9 شنبه
 
توضیحات: با کلیک بر روی عناوین زیرخدمت زمان انجام آن مشخص خواهد شد.
 
 
ردیف عنوان خدمت شناسه
خدمت
عنوان و زمان انجام زیرخدمت شناسه زیرخدمت هزینه خدمت
(ریال)
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 10031455000 تدوین استانداردهای ملی 10011455100 -
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
1001145101
-
صدور پروانه کارشناسی استاندارد 1001145102 -
2 تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی 13011456000 تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار 13011456100 5974000
تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی 13011456101 5974000
تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده 13011456102 -
تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار 13011456103 -
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104 -
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105 1195000
3 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
10031457000 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457100 -
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل :
2-1: آسانسور
2-2:تجهیزلت موجود در شهربازی ها
2-3: دیگهای بخار
2-4ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز
CNG
2-5: واحد های انرژی بر
2-6: سردخانه
2-7 خودرو و نیرو محرکه
10031457101 3583920
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 10031458000 فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) 10031458100 300000
ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031458101 -
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 10031459000 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) 10031459100 47786000
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در دادوستد عمومی) 10031459101 600000
آزمون نازلهای سوخت مایع 10031459102 300000
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 10031459103 598000
 
 
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.