دسترسی سریع

اطلاعیه ها

1399/3/22 پنجشنبه
انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل استاندارد و جهاد دانشگاهی استان کرمان و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
به اطلاع تولیدکنندگان، سازندگان و واردکنندگان و خریداران محترم مي رساند:
انعقاد تفاهم نامه ای با موضوع گسترش همکاری علمی, فنی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف ما بین اداره کل استاندارد استان کرمان و جهاد دانشگاهی استان کرمان و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف صورت گرفته است. در صورتی که نیاز به انجام آزمون در هر کدام از بندهای دامنه کاربرد تأئید صلاحیت آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شریف باشد می توانند با هماهنگی، نمونه های مربوطه  را به آزمایشگاه فوق ارسال نمایند.
تصویر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف (کلیک کنید)

بيشتر