دسترسی سریع

اخبار

1398/8/2 پنجشنبه
بازدید مدیر کل استاندارد استان کرمان و کارشناسان مصرف انرژی از کارخانه روغن موتور پردیس رفسنجان
بازدید اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان کرمان و معاون مدیر کل میزان مصرف انرژی سازمان ملی استاندارد و هیات همراه ازکارخانه روغن موتور پردیس شهرستان رفسنجان و بازدید از خط تولید و آزمایشگاه و نشست تخصصی در خصوص ارزیابی میزان مصرف انرژی و مسایل و مشکلات واحد تولیدی با مدیر کل و کارشناسان استاندارد

نسخه قابل چاپ
بيشتر