دوشنبه 18 آذر 1398   01:09:36
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 17 آذر 1398 16:26:27

متون عمومي

مرجع رسيدگي به انتقادات، پيشنهادات و شكايات مراجعه كنندگان حضوري

دفتر حراست اداره کل استاندارد استان کرمان آماده دریافت گزارش ها، نظرات،  پیشنهاد ها و شکایات شما  از نحوه عملکرد اداره کل می باشد.

تلفن : 03433211765

 
بيشتر
.