1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 23 فروردین 1400   03:09:01
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 22 فروردین 1400 22:05:45

متون عمومي

1395/12/14 شنبه
واگذاری فعالیت های اداره کل استاندارد به دفاتر پیشخوان
بر اساس تفاهم نامه منعقده با اداره کل پست استان کرمان فعالیت های زیر به دفاتر پیشخوان استان واگذار گردیده است.

دانلود تفاهم نامه اداره کل استاندارد با اداره کل پست استان کرمان

 
ردیف عنوان خدمت واحد آدرس URL
1 ارائه خدمات الکترونیکی به واحدهای تولیدی و خدماتی در خصوص ثبت واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد جهت دریافت پروانه علامت استاندارد اداره اجرای استاندارد http://isom.isiri.gov.ir
2 ارائه خدمات الکترونیکی به واحدهای تولیدی و خدماتی در خصوص ثبت واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد جهت صدور پروانه کاربرد نشان حلال اداره اجرای استاندارد http://isom.isiri.gov.ir
3 ارائه خدمات الکترونیکی به واحدهای تولیدی و خدماتی در خصوص ثبت واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد جهت صدور پروانه تایید نوع خودرو و نیروی محرکه  اداره اجرای استاندارد http://isom.isiri.gov.ir
4 ثبت درخواست تدوین استاندارد ملی جهت طرح در کمیسیون اولیه اداره تدوین استانداردهای ملی ایران http://ison.isiri.gov.ir
5 ثبت درخواست صدور پروانه کارشناسی استاندارد اداره آموزش و ترویج http://karshenasan.isiri.gov.ir
6 ثبت درخواست تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی اداره آموزش و ترویج http://isom.isiri.gov.ir
7 ثبت درخواست صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی http://coc.isiri.gov.ir
8 ثبت درخواست گواهی نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین اداره اوزان و مقیاس ها http://nmci.isiri.gov.ir
9 ثبت درخواست پلمپ گذاری وسایل توزین سبک اداره اوزان و مقیاس ها http://nmci.isiri.gov.ir
10 ثبت درخواست ازمون نازل های سوخت مایع اداره اوزان و مقیاس ها http://nmci.isiri.gov.ir
11 ثبت درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت http://naci.isiri.gov.ir
12 ثبت درخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسی اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت http://naci.isiri.gov.ir
13 ثبت درخواست بازرسی آسانسور اداره اجرای استاندارد http://lift.isiri.gov.ir
14 ثبت درخواست بازرسی از تجهیزات موجود شهربازی اداره اجرای استاندارد http://isad.isiri.gov.ir

1395/7/27 سه‌شنبه
بيشتر
.