دسترسی سریع

1399/1/17 يكشنبه
27 هزار شیر و سیلندر نو و بازسازی شده گاز مایع در چرخه مصرف قرار گرفت
پس از بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمان بیش از ۲۷ هزار شیر و سیلندر نو و بازسازی شده گاز مایع در چرخه مصرف قرار گرفت. مدیرکل استاندارد استان کرمان از جایگزین ۲۷۳۷۰ شیر و سیلندر ( نو و بازسازی شده ) در چرخه مصرف خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان  اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان گفت: در سال 1398 پس از بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع استان، ۱۳۲۷۰ سیلندر نو و بازسازی شده و تعداد۱۴۱۰۰ شیر نو در چرخه مصرف قرار گرفت.
 وی افزود: در همین راستا  در مجموع 66930 عدد سیلندر و شیر سیلندر معیوب از رده خارج شدند. که از این تعداد ۱۱۲۳۰ عدد سیلندر گاز مایع  و تعداد ۵۵۷۰۰ شیر سیلندر گاز مایع معیوب و مستهلاک شده می باشند.
مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت. سیلندر های گاز مایع در چرخه مصرف مورد بازرسی و کنترل های قبل از شارژ و ادواری قرار می گیرند و شیر و سیلندرهایی که در چرخه توزیع دچار صدمات و آسیب گردیده و یا در اثر استفاده مستهلاک و قابل استفاده نیستند، از رده خارج شده و نسبت به بازسازی و نوسازی آنها شرکت های توزیع کننده گاز مایع اقدام می نمایند.

نسخه قابل چاپ